PRIMARIA COMUNEI MIHAESTI, JUDETUL VALCEA
Toate drepturile rezervate - Primaria Comunei Mihaesti, 2017 - primariamihaesti@yahoo.com
Site-ul este optimizat pentru Internet Explorer vers. 8 sau mai mare, Mozilla Firefox, Google Chrome si Adobe Reader 9.x sau mai mare
Google
CIF: 2541835
Tel.: 0250 772 522; Fax: 0250 772 522
E-mail: primariamihaesti@yahoo.com, www.primaria-mihaesti.ro
Exemplu JavaScript-HTML - Afisare data
ANUNTURI ALE PRIMARIEI COMUNEI MIHAESTI, JUDETUL VALCEA


Lista functiilor din aparatul de specialitate al primarului si ale serviciilor aflate in subordinea Consiliului Local, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice


Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru functiile de executie de inspector debutant si inspector grad profesional principal


Rezultatul contestatiilor nr. 12723/11.09.2017 si 12759/11.09.2017 depuse in urma sustinerii probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru functiile de executie de inspector debutant si inspector grad profesional principal


Anunt privind rezultatul la proba scrisa pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie de Inspector debutant din cadrul Compartimentului de Evidenta Populatiei - nr. 12721 din 08.09.2017, ora 14:00


Anunt, conditii de participare si bibliografie concursuri - 19.06.2017

Suntem oficial pe Facebook!

Suntem oficial pe Facebook!
NOUTATI