PRIMARIA COMUNEI MIHAESTI, JUDETUL VALCEA
Toate drepturile rezervate - Primaria Comunei Mihaesti, 2017 - primariamihaesti@yahoo.com
Site-ul este optimizat pentru Internet Explorer vers. 8 sau mai mare, Mozilla Firefox, Google Chrome si Adobe Reader 9.x sau mai mare
Google
Exemplu JavaScript-HTML - Afisare data
POPA SABIN-CONSTANTIN - Secretar general

Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea
Data nasterii: 07.07.1979
Stare civila: Casatorit


EXPERIENTA PROFESIONALA:
2004 – 26.04.2012 : functia publica de conducere de SECRETAR al COMUNEI GRADISTEA, judetul Valcea.
27.04.2012 – prezent : functia publica de conducere de SECRETAR al COMUNEI MIHAESTI.

STUDII:
2006 – 2008 : MASTERAT – Managementul în administratie si servicii publice din cadrul Universitatii Constantin Brancoveanu – Vâlcea.
1998 – 2003 : Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din cadrul Universitatii Dimitrie Cantemir – Bucuresti.
1994 – 1998 : Liceul din Ramnicu Valcea, judetul Valcea.

CURSURI:
2006 - managementul situatiilor de urgenta.
2007 - mangmentul integritatii in administratia publica locala.
2010 - managementul resurselor umane in functia publica.
2011 - cresterea responsabilitatii in administratia publica.
2014 - imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative.

Popa Sabin-Constantin - Secretarul Comunei Mihaesti
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
ZIUA
ORELE
Luni - Vineri
08:00-16:00
PROGRAM DE AUDIENTE
ZIUA/CINE ACORDA
ORELE
Luni - ViCEPRIMAR
09:00-12:00
Miercuri - VICEPRIMAR
09:00-12:00
Joi - PRIMAR
09:00-12:00
Declaratie de interese
ACTIVITATI SI RESPONSABILITATI PRINCIPALE:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului, hotararile consiliului local;
b) participa la sedintele consiliului local;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, dupa caz.
Suntem oficial pe Facebook!

Suntem oficial pe Facebook!
NOUTATI