Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

mai 4, 2023
Informare SPCLEP

Descarcă document: informare SPCLEP

iulie 27, 2023
INFORMARE CU PRIVIRE LA TERMENUL DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea cărților de identitate este de până la 30 de zile regelementat prin dispozițiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. Termenul efectiv de eliberare a  cărților de identitate este  21 de zile de la data depunerii […]

octombrie 2, 2023
Atribuţiile Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor

Serviciul Evidenţa Persoanelor: Atributii: a) Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale; b) Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor […]

octombrie 2, 2023
INFORMARE referitoare la notarea în cartea funciară ca locuință a familiei

Dispozițiile art.321 alin.(1) din noul Cod civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este "locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii. Art.322 alin. (1) din același act normativ stabilește că " Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, […]

octombrie 2, 2023
ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se […]

octombrie 2, 2023
Contravaloarea actelor de identitate și taxa de furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor

I  .CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE   1. CARTEA DE IDENTITATE                                  - 7 LEI   2. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE       - 1 LEU   Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu-Vâlcea se achita în […]

Publicat în 04.05.2023

Galerie

Pagina principală
Creat cu pasiune de 
IT Live